DSCF9745

Czeczenka z pianinem - 2019

2020-10-10

Aminat jest z zawodu krawcową, jednak muzyka jest nieodłączną częścią jej życia. W Czeczenii przeżyła dwie wojny, uciekła dopiero przed prześladowaniami powojennego rządu. Wraz z siostrą Khedi trafiła do Polski, gdzie pomaga kobietom z Kaukazu i Bliskiego Wschodu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pomimo skromnego życia, Czeczenki angażują się także w polskie akcje feministyczne oraz liczne akcje pomocowe. Zdjęcie zostało wykonane w siedzibie Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Ludzie