Nagrody

3000 zł

Grand Prix konkursu

nagroda specjalna

1500 zł

1 MIEJSCE

w każdej kategorii