Miłość nad rozlewiskiem2

Miłość nad rozlewiskiem - 2020

2020-09-23

Para zaskrońców w miłosnych objęciach na skraju rozlewiska rezerwatu Kamieniec. Zanikające siedliska bagienne i podmokłe to ich królestwo. Te obszary wymagają działań człowieka i szeregu zabiegów związanych z ochroną czynną. Utrata takich terenów to skazanie setek zwierząt na kurczenie się ich terytoriów, co niestety prowadzi do zanikania cennych gatunków fauny i flory. Musimy walczyć o to, żeby kolejne pokolenia również mogły obserwować tak niesamowite akty przyrody.

Zwierzęta