IMG_6164-1

Dziki model - 2021

2021-08-22

Daniel, który spacerował na swoim pastwisku. Czasami zatrzymywał się żeby zapozować do zdjęć.

Zwierzęta